CN

Undergraduate Applicants Accepted into The ICSA Summer Camp 2021
Time: Jul 07.2021

Applicants Accepted by ICSA into The Summer Camp 2021 for Excellent Undergraduate

Order

Name

1

Zhu Jiaxi

2

Wu Xinyi

3

Long Ping

4

Lu Liwei

5

Jiang Xinran

6

Wang Zi

7

Wu Ruiwen

8

Xiao Bei

9

Cheng Yuyang

10

Wen Xueyi

11

Su Yazhu

12

Liu Wenjie

13

Chen Mengting

14

He Jian

15

Dai Jiashuo

16

Fan Rongrong

17

Luo Xueyi

18

He Yunqi

19

Han Siqi

20

Yang Xin

21

Liao Yiqi

22

Zheng Jiajun

23

Yang Yiyang

24

Yu Wen

25

Han Shiyue

26

Bi Yuke

27

Hou Zongyou

28

Xie Jingying

29

Zhou Gege

30

Xie Huangyang

31

Tang Qian

32

Lu Meijue

33

Yao Han

34

Luo Qianyi

35

Zhu Hui

36

Xiao Xinyu

37

Chen Xinyu

38

Xie Dandi

39

Zhou Yuxin

Note: the list is in no particular order.